Veri, Bilgi ve Enformasyon Kavramları

Adem Çamlıkaya    24 Eylül 2014    Yorum Yok    Eğitimde Bilişim Teknolojileri-1, Lisans

EBT-1 dersi ödevim gereği “veri, bilgi ve enformasyon” kavramlarını bu yazımda ele alacağım.:)

Veri(data) olarak adlandırdığımız kavramı; yaşantımızda gözlemlediğimiz durumlar ve olaylar olarak tanımlayabiliriz.Örn:Sınıftaki kişi sayısı, klavyedeki tuş sayısı, evin oda sayısı, kitabın sayfa sayısı vs. bir çok örnek verebiliriz.Veriler, biz kullansak da kullanmasak da her zaman var olan olgulardır.İhtiyaçlarımıza doğrultusunda bu verilere ulaşır ve amaçlarımız doğrultusunda bu verileri kullanırız.

Enformasyon(information) kavramını ise, verileri düzenli bir şekilde tutmamızı karşılayan bir kavram olarak tanımlayabiliriz.Örn. bir ildeki okulların her birinin ayrı ayrı kitap okuma sayısı bizim için bir veridir.Ancak biz bu okullardaki kitap sayısı verilerini belirli bir kural dahilinde düzenleyip bu veriler üzerinde araştırma yaparsak, bu verileri belirli bir amaç doğrultusunda düzenlemiş ve veriyi enformasyona dönüştürmüş oluruz.Bu kapsamda enformasyonu veriyi çeşitli adımlarla işleyerek bu verilerden bir sonuç elde etme işlemi olarak da tanımlayabiliriz.

Son olarak bilgi(knowledge) kavramını ele alalım.Bilgi, verilerin ve bu verilerin işlenerek enformasyona dönmesi sonucu; elde edilen tüm istatistikler, hesaplamalar, yorumlar, düşünceler gibi olguların bir araya gelerek oluşturduğu tek bir sonuçtur, karardır.Yani bilgi kısaca, enformasyon işlemi sonucu elde ettiğimiz sonuçların karara yönelik netleştirilmesine karşılık gelen bir kavramdır.Örneğin, toplama işlemini ele alalım; 2+4=6 işleminde 2 ile 4’ü topladığımızda 6 sonucu bulduk.Burada 2 ve 4 bizler için bilgiye ulaşmak amacıyla kullandığımız veriler, 6 ise bu veriler yardımıyla elde ettiğimiz sonuçtur yani bilgidir.

Bu yazı 24 Eylül 2014 tarihinde Adem Çamlıkaya tarafından Eğitimde Bilişim Teknolojileri-1, Lisans çatısı altında yazılmış olup yorum almamıştır. Bu yazıdan seçilen naçizane kelimeler ise şunlardır;...

Bu yazı hakkında birşeyler demek ister misiniz?

RSS üzerinden bu yazıya yapılan yorumları takip edin.